Strona główna > OFERTA > Cement > Cem III/A 32,5 N-LH / Cem III/A 32,5 N-LH/HSR/NA >

Cem III/A 32.5 N-LH / Cem III/A 32.5 N - LH/HSR/NA

 

Charakterystyka: 

 • wydłużone czasy wiązania
 • wolne narastanie wytrzymałości wczesnych
 • bardzo dobre przyrosty wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia (>28 dni)
 • bardzo niskie ciepło hydratacji
 • zwiększona odporność na korozję chemiczną: kwasową, chlorkowo-magnezową, siarczanową
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną
 • niski skurcz twardnienia minimalizujący ryzyko powstawania mikrospękań matrycy cementowej
 • jasna barwa ułatwiająca pigmentacje
 • zwiększona odporność na działanie podwyższonych temperatur (do 800oC)
 • zalecany do użytku w temperaturze > 5oC

Zastosowanie:

 • betony zwykłe klasy B 7,5 B 30
 • betony masywne, zbrojone i sprężane: tamy, zapory, śluzy, nadbrzeża, tunele, zbiorniki
 • beton narażony na działanie środowisk agresywnych: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów
 • elementy i konstrukcje w budownictwie mostowym i drogowym
 • prefabrykaty betonowe, również elementy nawierzchni chodnikowych i parkingowych
 • prefabrykaty betonowe w konstrukcjach ekologicznych i instalacjach przemysłowych
 • beton komórkowy, zaprawy tynkarskie i murarskie
 • budowa nawierzchni dróg i placów
 • budowa konstrukcji monolitycznych
 • stabilizacja gruntu

cement wapno
myjki natryskowestrony www olsztynogrody zimowemyjnie ultradźwiękowe
cement wapno

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl