Strona główna > OFERTA > Stabilizacja gruntu > Reymix >

Reymix

 

Reymix -Stabilizacja

 

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX - Stabilizacja HSD 22,5 E jest mineralnym spoiwem hydraulicznym powstałym w wyniku wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych oraz materiałów dodatkowych wraz z aktywatorem twardnienia. Przeznaczone jest do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania stabilizacji spoiwem hydraulicznym. Ponadto hydrauliczne spoiwo drogowe może być stosowane do ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności. Podstawą zastosowania REYMIX - Stabilizacja HSD 22,5 E, do określonych gruntów i kruszyw, jest recepta spełniająca wymagania zawarte w AT IBDiM Nr AT/2007-03-2291, normach lub dokumentach normalizacyjnych. Stosowanie produktu powinno być zawsze zgodne z dokumentacją techniczną określonego obiektu opracowaną wg obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniających właściwości techniczne wyrobu.


CHARAKTERYSTYKA

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX - Stabilizacja HSD 22,5 E jest produktem o wysokiej aktywności hydraulicznej, charakteryzuje się dobrym przyrostem wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia, niskim skurczem oraz jednorodnością składu.

 

cement wapno
myjki natryskowestrony www olsztynogrody zimowemyjnie ultradźwiękowe
cement wapno

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl