Strona główna > OFERTA > Cement > CEM II/B-M (S-V) 32,5R / CEM II/B-M (V-LL) 32,5R >

CEM II/B-M (S-V) 32,5R /CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

 

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe: żużlowo-popiołowy i popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, gipsu  z mieszanką żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego w ilości 21-35% lub z mieszanką popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego w ilości 21-35%.

cement wapno
myjki natryskowestrony www olsztynogrody zimowemyjnie ultradźwiękowe
cement wapno

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl